Biznes i finanse

PBG SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2022) Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zarządca spółki PBG S.A. w restrukturyzacji podaje do wiadomości publicznej listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 marca 2022 roku:

1) Pani Małgorzata Wiśniewska wykonywała prawo z 193 231 722 głosów z 193 231 722 akcji, co stanowiło 70,34% głosów na NWZ oraz stanowi 23,61% ogólnej liczby głosów;

2) Bank Polska Kasa Opieki S.A. wykonywał prawo z 57 236 556 głosów z 57 236 556 akcji, co stanowiło 20,84% głosów na NWZ oraz stanowi 6,99% ogólnej liczby głosów;

3) Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. wykonywał prawo z 24 241 560 głosów z 24 241 560 akcji, co stanowiło 8,82% głosów na NWZ oraz stanowi 2,96% ogólnej liczby głosów.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecni byli Akcjonariusze, posiadający łącznie 274 709 838 akcji, z których wykonywali łącznie 274 709 838 głosów, stanowiących 33,57% w ogólnej liczbie głosów (tj. 818 420 313 głosów).

Podstawa prawna:

Art. 70 ust. 3 Ustawy o Ofercie publicznej

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM