Biznes i finanse

SKOTAN SA (10/2022) Nowa deklaracja znaczącego akcjonariusza w związku z emisją akcji serii D

Zarząd Skotan S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2022 r. otrzymał od znaczącego akcjonariusza Spółki – Pana Romana Krzysztofa Karkosika, deklarację zamiaru uczestnictwa w subskrypcji zamkniętej w ramach emisji akcji serii D i objęcia, w związku z ofertą, 8.946.990 akcji przysługujących z praw poboru z posiadanych akcji w ilości 5.964.660 sztuk (22,09% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki).

Zarząd Spółki przypomina, iż w dniu 14 lipca 2021 r. została złożona przez Pana Romana Krzysztofa Karkosika deklaracja objęcia 5.964.660 akcji w ramach emisji akcji serii D (raport bieżący nr 17/2021).

Obecna zmiana liczby akcji deklarowanej do objęcia wiąże się z podjęciem w dniu 4 listopada 2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 maja 2021 r. o emisji akcji serii D, w której postanowiono, iż prawo poboru przysługujące akcjonariuszowi za każdą 1 akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru będzie uprawniało do objęcia nie 1 (jednej), jak przewidywała uchwała z dnia 31 maja 2021 r., a 1,5 (półtorej) akcji serii D.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM