Biznes i finanse

ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (11/2022) Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za I kwartał 2022 r.

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. (Grupa Kapitałowa) za okres I kwartał 2022 roku [w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2021 roku].

Wstępne wyniki finansowe i operacyjne Grupy Kapitałowej za I kwartał 2022 roku:

1) Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 51 628 tys. zł [39 839 tys. zł] wzrost o 29,6%,

w tym:

? przychody skonsolidowane w segmencie „obsługi budów”: 38 177 tys. zł [27 541 tys. zł] wzrost o 38,6%,

? przychody skonsolidowane w segmencie „sprzedaży materiałów budowlanych”: 13 451 tys. zł [12 298 tys. zł], wzrost o 9,4%,

2) Skonsolidowana kwota EBITDA: 11 576 tys. zł [11 755 tys. zł], spadek o 1,5%,

3) Skonsolidowany wynik netto: -860 tys. zł [709 tys. zł], spadek o 1 569 tys. zł,

4) Pozycja gotówkowa netto (gotówka pomniejszona o kredyty i powiększona o udzielone pożyczki):

67 946 tys. zł [100 343 tys. zł], spadek o 32,3%.

W ślad za informacjami opublikowanymi w raporcie bieżącym nr 08/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r., prezentowane prognozowane wyniki operacyjne EBITDA Grupy Kapitałowej za I kwartał 2022 roku zostały obciążone jednorazową rezerwą na ryzyko trwałego zniszczenia majątku szalunkowego znajdującego się na terenach działań militarnych w Ukrainie, który należy do spółki zależnej Grupy Kapitałowej działającej na tamtym rynku.

Wartość wspominanej rezerwy wynosi 4 940 tys. zł, a jej negatywne oddziaływanie na łączne wyniki operacyjne Grupy Kapitałowej notowane w I kwartale 2022 roku zostało prawie w pełni skompensowane bardzo dobrymi wynikami operacyjnymi pochodzącymi z rodzimego rynku w Polsce. Ta pozytywna koniunktura gospodarcza napędzana jest z jednej strony przez rosnące ceny surowców i materiałów oraz usług podwykonawczych, a z drugiej strony jest wynikiem wejścia w fazę realizacji wielu podpisanych jeszcze w poprzednich okresach kontraktów.

Dodatkowo w analogicznym okresie poprzedniego roku występowały trudne warunki pogodowe, co skutecznie opóźniało procesy betonowania oraz momenty rozpoczynania nowych budów, powodując pojawienie się obecnie efektu „niskiej bazy”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM