Biznes i finanse

PEPEES SA (11/2022) Wybór Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało następujące osoby na członków Rady Nadzorczej nowej kadencji:

1. pana Macieja Kalińskiego,

2. pana Tomasza Nowakowskiego,

3. pana Jacka Okońskiego,

4. pana Kajetana Rościszewskiego,

5. panią Agatę Czerniakowską oraz

6. pana Roberta Malinowskiego.

Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej wraz z oświadczeniami zawarte są w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

1. Oświadczenia członka RN Pana Macieja Kalińskiego,

2. Oświadczenia członka RN Pana Tomasza Nowakowskiego,

3. Oświadczenia członka RN Pana Jacka Okońskiego,

4. Oświadczenia członka RN Pana Kajetana Rościszewskiego,

5. Oświadczenia członka RN Pani Agaty Czerniakowskiej oraz

6. Oświadczenia członka RN Pana Roberta Malinowskiego.

7. Życiorys Pana Macieja Kalińskiego,

8. Życiorys Pana Tomasza Nowakowskiego,

9. Życiorys Pana Jacka Okońskiego,

10. Życiorys Pana Kajetana Rościszewskiego,

11. Życiorys Pani Agaty Czerniakowskiej oraz

12. Życiorys Pana Roberta Malinowskiego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM