Biznes i finanse

MERCOR SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przychody ze sprzedaży 291 397,00 217 471,00 63 398,00 48 133,00
Zysk z działalności operacyjnej 22 080,00 19 395,00 4 804,00 4 293,00
Zysk brutto 28 908,00 21 858,00 6 289,00 4 838,00
Zysk netto 24 575,00 18 142,00 5 347,00 4 015,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 742,00 31 529,00 -1 902,00 6 978,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 126,00 -9 129,00 -1 333,00 -2 020,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 302,00 -21 533,00 3 329,00 -4 766,00
Przepływy pieniężne netto razem 434,00 867,00 94,00 192,00
Aktywa razem 314 523,00 250 685,00 67 603,00 53 792,00
Zobowiązania długoterminowe 86 864,00 56 274,00 18 670,00 12 075,00
Zobowiązania krótkoterminowe 81 980,00 64 035,00 17 621,00 13 741,00
Kapitał własny 145 679,00 130 376,00 31 312,00 27 976,00
Kapitał podstawowy 3 915,00 3 915,00 841,00 840,00
Liczba akcji 15 582 123,00 15 606 477,00 15 582 123,00 15 606 477,00
Zysk na jedną akcję 1,58 1,16 0,35 0,26
Wartość księgowa na jedną akcję 9,35 8,35 2,01 1,79

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM