Polityka i społeczeństwo

CIS: Projekt porządku obrad 41. posiedzenia Senatu (komunikat)

– Centrum Informacyjne Senatu uprzejmie przekazuje projekt porządku obrad 41. posiedzenia Senatu.

27 i 28 kwietnia 2022 r. (środa i czwartek)

Początek posiedzenia w dniu 27 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00.

1) Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej.

druki sejmowe nr 2132, do druku nr 2132, 2144, 2144-A

druk senacki nr 689

2) Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

druki sejmowe nr 2130, 2142

druk senacki nr 684

3) Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

druki sejmowe nr 2027, do druku nr 2027, 2098, 2098-A

druk senacki nr 685

4) Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2110, do druku nr 2110, 2139, 2139-A

druk senacki nr 686

5) Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

druki sejmowe nr 2109, do druku nr 2109, 2141, 2141-A

druk senacki nr 687

6) Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2096, do druku nr 2096, 2117, 2117-A

druk senacki nr 691

7) Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2108, 2145, 2145-A

druk senacki nr 688

8) Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

druki senackie nr 581, 581 S

9) Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

druki senackie nr 665, 665 S

10) Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

druki senackie nr 188, 188 S

11) Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

druki senackie nr 215, 215 S

12) Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kinematografii.

druki senackie nr 355, 355 S

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ wni/ godl/


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM