Biznes i finanse

TRAKCJA SA (23/2022) Powzięcie przez spółkę zależną uchwały o warunkowej wypłacie dywidendy

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym zwyczajne walne zgromadzenie spółki zależnej AB Kauno tiltai z siedzibą w Kownie, Litwa, powzięło uchwałę w przedmiocie podziału zysku za 2021 r., zgodnie z którą akcjonariuszom zostanie wypłacona dywidenda w wysokości 1 607 377,08 euro. Zgodnie z treścią uchwały dywidenda zostanie wypłacona pod warunkiem uzyskania do 29 maja 2022 r. zgody instytucji finansującej spółkę zależną na wypłatę dywidendy.

Część dywidendy przypadająca dla Spółki jako akcjonariusza AB Kauno tiltai wyniesie 1 576 218,98 euro (tj. ok. 7 394 831,34 złotych).

W przypadku spełnienia ww. warunku i otrzymania dywidendy, zostanie ona ujęta w przychodach finansowych Emitenta w II kwartale 2022 roku.

Podstawa prawna: art. 17 MAR

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM