Biznes i finanse

LUBAWA SA (6/2022) Złożenie zamówienia opcjonalnego na dostawę zestawu minersko – rozpoznawczego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 10 maja 2022 roku o podpisaniu umowy na dostawę zestawu minersko – rozpoznawczego, Zarząd Lubawa S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zamawiający (2 Regionalna Baza Logistyczna) złożył Emitentowi zamówienie na 8 opcjonalnych kompletów o łącznej wartości 1.869.590 zł brutto. Termin realizacji zamówienia to pięć miesięcy od daty jego złożenia.

Zamawiający ma prawo do złożenia zamówienia na kolejne 22 opcjonalne komplety. Emitent zwraca uwagę, że kolejne zakupy opcjonalne mogą, ale nie muszą nastąpić – są prawem, a nie obowiązkiem Zamawiającego, a Spółce nie przysługuje roszczenie wobec zamawiającego o realizację dostaw opcjonalnych. Termin na uruchomienie reszty części opcjonalnej przez Zamawiającego to 30 czerwca 2022 r. O ewentualnym złożeniu kolejnego zamówienia na część opcjonalną Emitent będzie poinformuje stosownym raportem bieżącym.

Ze względu na wysoką łączną wartość ofertową, powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki art. 7 ust. 1 MAR.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM