Polityka i społeczeństwo

Konferencja PSEW 2022: korzystny wiatr dla polskiej energetyki wieje i od lądu, i od morza

Podczas trzech dni konferencji PSEW 2022, ponad dwa tysiące przedstawicieli polskich i zagranicznych firm z branży energetycznej, polityków i uznanych ekspertów wypracowywało konkretne rozwiązania mające nadać nową dynamikę transformacji energetycznej Polski i całego regionu w oparciu o OZE i w kontekście coraz realniejszej liberalizacji ustawy 10H.

Wydarzenie zbiegło się w czasie z przyjęciem przez Komitet Stały Rady Ministrów projektu ustawy liberalizującego tzw. regułę 10H – jedną z najbardziej restrykcyjnych w Europie zasad odległościowych, określających dziesięciokrotność wysokości elektrowni wiatrowej jako minimalny dystans nowej inwestycji do istniejących zabudowań mieszkalnych i form ochrony przyrody.

Przez wiele lat przedstawiciele branży energetycznej, jak również samorządowcy, naukowcy i przedsiębiorcy, apelowali o liberalizację przepisów. Według Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, wyłączone spod inwestycji zostało ok. 99 proc. obszaru państwa, co spowodowało, że rozwój tego sektora energetyki został praktycznie w zupełności zahamowany.

„Szacujemy, że dzięki liberalizacji zasady 10H potencjał rozwoju lądowej energetyki wiatrowej może sięgnąć 10 GW mocy, w związku z tym do roku 2030 prognozujemy, że łączna wartość energii z wiatru na lądzie w Polsce przekroczy 20 GW mocy zainstalowanej” – powiedział Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii.

Wyraził nadzieję, ze jeszcze w tym miesiącu ustawa trafi pod obrady Sejmu.

Nowelizacja ustawy utrzymuje zasadę odległościową, pozwalając jednak wprowadzić lokalny plan zagospodarowania, w którym można zezwolić na budowę wiatraków w bliższej odległości – co najmniej 500 metrów od zabudowań.

„Z punktu widzenia polskiej gospodarki i odbiorców energii, energetyka wiatrowa potrzebuje impulsu w postaci odblokowania zasady 10H i usunięcia pozostałych barier regulacyjnych, by obniżać ceny energii elektrycznej i gwarantować Polsce czyste powietrze oraz bezpieczeństwo energetyczne” — komentował Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Zdaniem eksperta, bez dynamicznego rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce nie uda się osiągnąć unijnych celów klimatycznych i uniezależnić się od paliw kopanych importowanych ze wschodu.

„Agresja Rosji na Ukrainę stworzyła całkowicie nowe warunki geopolityczne, w ramach których inwestowanie w OZE, w tym energetykę wiatrową, staje się elementem polskiej racji stanu. Co więcej – w sprawiedliwej transformacji energetycznej dostrzec należy również olbrzymią szansę dla rozwoju gospodarki naszego kraju i całego regionu” – wskazywał Grzegorz Tobiszowski, poseł do Parlamentu Europejskiego.

To właśnie na mikro- i makroekonomiczne korzyści płynące z rozwoju lądowej oraz morskiej energetyki wiatrowej wskazywali uczestnicy kolejnych debat podczas PSEW 2022. Zgodnie przyznawali, że stanowi ona najtańsze źródło energii, oferujące 3-3,5 niższy koszt wytworzenia elektryczności niż ze źródeł konwencjonalnych, co oznacza wyraźnie mniejsze rachunki dla wszystkich grup odbiorców.

Co więcej, nowe farmy i elektrownie wiatrowe mają szansę wygenerować 70 – 133 mld zł przyrostu PKB, 490 – 935 mln zł dodatkowych wpływów do samorządów, ok. 80 mld zł zamówień na produkty i usługi w łańcuchu dostaw oraz do nawet 97 tys. nowych miejsc pracy do 2030 roku.

„Rozwój lądowej i morskiej energetyki wiatrowej to szansa dla całej polskiej gospodarki. Nasze firmy i zatrudniani w nich fachowcy nie tylko będą wnosić poszczególne instalacje, ale również zajmować się ich serwisem i konserwacją” – zauważył Karol Rabenda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. – Przykładowo, farmy wiatrowe na Bałtyku będą obsługiwane nie tylko przez największe porty w Gdańsku czy Szczecinie, ale również w mniejszych ośrodkach, takich jak Łeba czy Władysławowo, stwarzając im nowe możliwości rozwojowe” – dodał.

Zdaniem przedstawiciela resortu, przykładem zaangażowania instytucji państwa w rozwój energetyki wiatrowej jest podpisane w zeszłym roku „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”. Jego nadrzędnym celem jest maksymalizacja „local content”, czyli udziału krajowych przedsiębiorców w łańcuchu dostaw dla morskich farm wiatrowych powstających w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Sygnatariuszami porozumienia, obok Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, są największe Spółki Skarbu Państwa, odpowiadające obecnie za realizację ok. 60 proc. inwestycji związanych z morską energetyką wiatrową.

W konferencji udział wzięli również goście z innych europejskich państw, wskazując Polskę jako przykład kraju, który – nadrabiając wynikające z historii zaległości – w ostatnich latach stał się jednym z liderów rozbudowy sektora OZE na kontynencie.

„W całej Europie z uznaniem patrzymy na wysiłki polskich podmiotów, publicznych i prywatnych, w kontekście rozwoju offshore. Macie realną szansę stać się swoistym hubem zielonej energii dla całego regionu” – ocenił Rob Jetten, minister klimatu i energii Holandii.

„Polska jest naszym najbliższym i strategicznym partnerem również w obszarze budowy systemu zapewniającego zieloną, stabilną i tanią energię pochodzącą z OZE, w tym z wiatru. Coraz ściślejsza współpraca krajów bałtyckich i szeroko pojętego Trójmorza przestaje być jedynie opcją, a staje się koniecznością” – dodała Daiva Garbaliauskaitė, wiceminister energii Litwy.

Uroczystość zamknięcia konferencji PSEW 2022 odbyła się, symbolicznie, 15 czerwca — kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Wiatru.

Organizatorem wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, wspierające i promujące rozwój energetyki wiatrowej, którego celem jest stworzenie korzystnych warunków inwestowania w energetykę wiatrową w Polsce i systematyczny wzrost wykorzystania energii wiatru jako czystego źródła generacji energii elektrycznej.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM