Polityka i społeczeństwo

Ruszył Newsletter Krajowego Rejestru Sądowego chroniący biznes przed kradzieżą spółki (komunikat)

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

Usługa Newslettera KRS, która pomaga chronić biznes przed kradzieżą spółki, została uruchomiona 21 czerwca 2022 r. Już pierwszego dnia cieszyła się wielkim zainteresowaniem przedsiębiorców – w ciągu kilku godzin od jej uruchomienia było niemal 500 wejść na link udostępniony na Portalu Rejestrów Sądowych (PRS) – https://prs.ms.gov.pl/krs

To jedno z rozwiązań, które zostało wprowadzone dzięki przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Oczekiwane przez przedsiębiorców przepisy zwiększają bezpieczeństwo obrotu prawno-gospodarczego. Usługa newslettera jest bezpłatna.

Rozsyłany mailem newsletter pomaga przeciwdziałać kradzieży spółek. Umożliwi przedsiębiorcom łatwy i natychmiastowy dostęp do informacji na temat zmian rejestrowych dokonywanych w spółce. Usługa newslettera polega na automatycznym sygnalizowaniu takich zdarzeń jak zarejestrowanie sprawy dotyczącej danego podmiotu czy dokonanie wpisu w KRS. W ten sposób przesyłana jest podstawowa informacja o dokonanej zmianie. Jednak osoba, która otrzyma taką informację, będzie mogła zapoznać się ze szczegółami sprawy przeglądając akta rejestrowe albo zapoznając się z aktualnymi czy też pełnymi informacjami o podmiocie wpisanym do KRS.

W przypadku próby dokonania „kradzieży spółki” newsletter pozwoli przedsiębiorcy na szybką reakcję i udaremnienie oszustwa z pomocą organów ściągania. Nowe przepisy nie zwalniają uczestników obrotu gospodarczego od obowiązku zapoznawania się z treścią danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz z aktami rejestrowymi. Wygodny newsletter to natomiast dodatkowy mechanizm zapobiegania przestępstwom gospodarczym.

Zjawisko „kradzieży spółek” wiąże się ze zmianą wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym przez osoby nieuprawnione. Proceder polega na składaniu wniosków o aktualizację danych spółki w rejestrze przy użyciu sfałszowanych dokumentów. Wnioski te dotyczą zmiany danych powodujących utratę kontroli nad spółką, takich jak np. zmiana sposobu reprezentacji i osób uprawnionych do reprezentacji, a nawet zmiana w strukturze własnościowej. Może to doprowadzić do utraty majątku spółki m.in. poprzez wypłacenie środków, zaciągnięcie kredytów czy sprzedaż majątku spółki.

Usługa newslettera jest dostępna dla użytkowników posiadających konto na Portalu Rejestrów Sądowych po zalogowaniu na to konto. Wybór podmiotu jest dokonywany na podstawie numeru KRS (po wskazaniu numeru KRS podmiotu lub przy wykorzystaniu wyszukiwarki KRS).

System w sposób zautomatyzowany dostarcza użytkownikowi (mail na adres poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji konta w PRS) informacje o zdarzeniach dotyczących wskazanego przez niego podmiotu zarejestrowanego w KRS. Wykaz zdarzeń dotyczących monitorowanych podmiotów jest także dostępny dla użytkownika z poziomu zarządzania przez niego posiadanymi subskrypcjami.

Zakres przekazywanych w ramach powiadomień z newslettera informacji:

– rejestracja sprawy na wniosek: informacja wskazująca pozycję KRS, sygnaturę sprawy i datę rejestracji sprawy (bez opisu rodzaju sprawy).

– rejestracja sprawy z urzędu: informacja wskazująca pozycję KRS, sygnaturę sprawy i datę rejestracji sprawy (bez opisu rodzaju sprawy).

– wpis w rejestrze: informacja wskazująca pozycję KRS, sygnaturę sprawy, datę wpisu i numer wpisu (bez opisu rodzaju sprawy).

Użytkownik może zamówić do 50 subskrypcji i dla każdej zdefiniować takie parametry jak:

– czas obowiązywania – maksymalnie na rok,

– otrzymywanie powiadomień mailem,

– odnowienie (przedłużenie) subskrypcji, gdy zbliża się koniec jej ważności,

– odwołanie subskrypcji.

System informuje o wygasających subskrypcjach i umożliwia ich przedłużenie. Jeśli okres subskrypcji nie zostanie przedłużony, usługa zostanie automatycznie dezaktywowana wraz z upływem terminu ważności subskrypcji.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ mm/


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM