Biznes i finanse

ATLAS ESTATES LTD. (10/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Raport Bieżący nr 10/2022 z dnia 23.06.2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2022 r.

Działając zgodnie z art.70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Rada Dyrektorów spółki Atlas Estates Limited („Spółka”) przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2022 r., na którym to Zgromadzeniu było wykonywanych 46.796.164 głosów z posiadanych akcji.

lp.

Nazwa akcjonariusza (posiadającego co najmniej 5% głosów na NWZ z dnia 20 czerwca 2022 roku)

Liczba posiadanych akcji

Procentowy udział posiadanych akcji w ogólnej liczbie akcji posiadających prawo głosu1

Liczba akcji z których było wykonywane prawo głosu na NWZ

Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ (w stosunku do głosów tam wykonywanych)

1.

Atlas International Holdings Limited

6.461.425

13,79%

6.461.425

13,81%

2.

Euroclear Nominees Limited

40.329.959

86,08%

40.329.959

86,18%

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

Atlas Management Company Limited

Ziv Zviel

Tel: +48 (0) 22 208 07 00

Maitland Administration (Guernsey) Limited

Elaine Smeja, Aimee Gontier

Tel: +44 (0) 1481 749360

1 Wszelkie odniesienia w niniejszym raporcie bieżącym do „ogólnej liczby akcji posiadających prawo głosu” dotyczą praw głosu reprezentowanych przez wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki, które mogą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. praw głosu z 46,852,014 akcji, co oznacza, że nie obejmują one praw głosu reprezentowanych przez 3,470,000 akcji posiadanych przez Spółkę jako akcje własne, których zgodnie z postanowieniami sekcji 326(4)(a) Ustawy o Spółkach (Guernsey) z 2008 r., z późniejszymi zmianami, Spółka nie może wykonywać.

Podstawa prawna: art.70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 ze zmianami)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM