Biznes i finanse

SOLAR COMPANY SA (12/2022) Treść uchwał podjętych w dniu 23 czerwca 2022 roku przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w ka

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Solar Company S.A. (Emitent) przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku.

Zarząd Solar Company S.A. informuje, że:

1) każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu, wobec czego ilość głosów wskazana w treści załącznika do niniejszego raportu odpowiada ilości akcji zgodnie z art. 411 §1 ksh,

2) niniejszy raport wraz z załącznikami do niniejszego raportu spełnia wymogi przewidziane w art. 421 §4 ksh.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM