Biznes i finanse

INTERSPORT POLSKA SA (20/2022) Aneks do umowy o kredyt odnawialny z mBank S.A.

INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 czerwca br. podpisała wraz

z mBank S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18 aneks nr 2 do umowy o kredyt odnawialny z dnia

3 listopada 2020 r. Aneks ten określa nowy harmonogram spłat rat kredytowych.

Opisana w raporcie bieżącym nr 51/2020 z dnia 3 listopada 2020 roku umowa o kredyt odnawialny w wysokości 10.000.000,00 (dziesięć milionów złotych) została zastąpiona umową o kredyt odnawialny w wysokości również 10.000.000,00 (dziesieć milionów) z ostatecznym dniem spłaty należności 31 maja 2024 r. Kredyt udzielony na finansowanie działalności bieżącej. Umowa jest objęta gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego („BGK”) w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynności PLG-FGP.

Pozostałe warunki ww. umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM