Biznes i finanse

AC SA (22/2022) Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za I półrocze 2022 r.

Spółka AC S.A. („Emitent”) z siedzibą w Białymstoku informuje, iż wstępne przychody ze sprzedaży za I półrocze 2022 r. wyniosły 124 991 tys. zł i są wyższe od przychodów ze sprzedaży osiągniętych w I półroczu 2021 r. o 16 337 tys. zł, tj. o 15%. Natomiast wstępne przychody ze sprzedaży w II kw. 2022 r. wyniosły 62 842 tys. zł i są wyższe od przychodów ze sprzedaży osiągniętych w II kw. 2021 r. o 5 072 tys. zł, tj. o 8,8%.

Prezentowane dane o przychodach ze sprzedaży są danymi wstępnymi i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną opublikowane w raporcie półrocznym za I półrocze 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM