Biznes i finanse

MOSTOSTAL WARSZAWA SA (12/2022) Zawarcie umowy na modernizację części technologicznej elektrowni ESP Porąbka-Żar

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. informuje, że 22 lipca 2022 r. Konsorcjum firm: Mostostal Warszawa S.A. (Partner – udział w konsorcjum 44,86%) i GE Hydro France S.A.S. (Lider – udział w konsorcjum 55,14%), zawarło z PGE Energia Odnawialna S.A. umowę na wykonanie w trybie generalnego realizatora inwestycji modernizacji części technologicznej ESP Porąbka-Żar.

W ramach umowy modernizacja części technologicznej elektrowni obejmuje przeprowadzenie modernizacji czterech hydrozespołów wraz z instalacjami pomocniczymi, układu wyprowadzenia mocy z generatora, montaż rozruchu częstotliwościowego (SFC), modernizację układów zasilania 30kV, 6,3kV, niskiego napięcia, układów aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, konstrukcji betonowych obudów silnikoprądnicy, sztolni ewakuacyjnej, układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Szczegóły umowy:

– Wynagrodzenie umowne: 1.126,61 mln PLN brutto,

Termin realizacji: 66 miesięcy,

– Terminy płatności faktur: 30 dni,

– Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wynosi:

a) dla poszczególnych Hydrozespołów – 48 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Hydrozespołu,

b) dla pozostałej części Przedmiotu Umowy – 24 miesiące od dnia przekazania do eksploatacji danej części Przedmiotu Umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% wynagrodzenia brutto w jednej lub kilku formach dopuszczonych przez art. 148 ust. 1 Ustawy PZP Zabezpieczenie;

– Gwarancja zwrotu zaliczki: 20% wynagrodzenia brutto w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

W ocenie Zarządu zawarta Umowa ze względu na jej znaczną wartość może mieć potencjalnie istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM