Biznes i finanse

Nowy Tomyśl: Elektryczne i wodorowe autobusy dla sześciu miast w Wielkopolsce w tym dla Nowego Tomyśla!

NFOŚiGW dofinansuje zakup łącznie 25 autobusów elektrycznych i wodorowych na potrzeby transportu zbiorowego, a także budowę infrastruktury do ładowania tych pojazdów.

Umowy z samorządami zostały podpisane 9 grudnia br. Dokumenty w imieniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał wiceprezes NFOŚiGW Sławomir Mazurek, a ze strony Gminy Nowy Tomyśl I Zastępca Burmistrza Nowego Tomyśla Adrianna Zielińska.

Dofinansowanie pochodzi z realizowanego przez NFOŚiGW wieloletniego programu priorytetowego „Zielony Transport Publiczny” („ZTP”), poprzez który wspierany jest w Polsce rozwój ekologicznej, zeroemisyjnej komunikacji miejskiej. Głównym celem programu jest zmniejszenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie zbiorowym, a w konsekwencji – poprawa stanu powietrza w ośrodkach miejskich.

W ramach przedsięwzięcia Gmina Nowy Tomyśl zakupi 1 autobus o napędzie elektrycznym. Do jego ładowania posłużą 2 punkty zainstalowane na terenie spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz 1 ładowarka mobilna. Szkolenie przejdą co najmniej 3 osoby. Dotacja
z NFOŚiGW: ponad 1,5 mln zł.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM