Polityka i społeczeństwo

Międzynarodowa konferencja „Po wojnie: przemyślenie przyszłości społeczeństwa obywatelskiego” – Dzień Mediów

I tak Andrzej Szeptycki, politolog i wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, podkreślał, że Rosja w swoich różnych historycznych przejawach konsekwentnie niszczyła ukraińską państwowość, wierząc, że Ukraińcy mogą istnieć tylko pod opieką „starszego brata”. Podkreślił, że Polsce udało się dwukrotnie wyrwać z takich „objęć” imperium.

Posłanka i przewodnicząca Komitetu Rady Najwyższej ds. Integracji Ukrainy z UE Ivanna Klympush-Tsintsadze wspomniała, że trzy ukraińskie rewolucje – 1990, 2004 i 2013-14, a także późniejsza wojna z Rosją, zdarzyły się z powodu dążenia Ukraińców do posiadania niepodległego państwa i chęci ochrony wartości wolności i demokracji, które na zachodzie są czasem przyjmowane za pewnik. Wynika z tego, że Ukraina walczy krwią o swoje prawo do tego, żeby nie być „szarą strefą” ani „mostem” między Europą a Rosją i będzie szukać możliwości przystąpienia do UE i NATO, pomimo oporu sceptyków. Wezwała także społeczność światową do zastanowienia się teraz, jak powinna wyglądać Rosja po swojej klęsce.

Były dyplomata i długoletni urzędnik ONZ Ołeksandr Matsuka zwrócił uwagę na błędne postrzeganie organizacji międzynarodowych jako rządów ponadnarodowych, podczas gdy są one w rzeczywistości jedynie miejscem spotkań suwerennych państw. Matsuka odniósł się do kwestii skuteczności ONZ, przywołując m.in. weto Związku Radzieckiego wobec sytuacji w Korei poprzez rezolucję „Jedność dla pokoju”, rezolucję ONZ w sprawie sankcji przeciwko reżimowi apartheidu w RPA i pozbawienia RPA prawa do udziału w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Według niego, w trosce o przyszłość ludzkości, organizacje międzynarodowe muszą zmienić się nie tylko w organizacje „na rzecz pokoju”, ale także sprawiedliwości i postawienia sprawców przed wymiarem sprawiedliwości.

Ukraiński historyk Georgy Kasjanow, który od zeszłego roku wykłada na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, mówił o złowrogim wykorzystywaniu przeszłości Rosji, które skutkowało agresją na Ukrainę. Kasjanow zaznaczył, że na obecne działania rosyjskiego kierownictwa nie można patrzeć z racjonalnego punktu widzenia, gdyż kieruje się ono światopoglądem ukształtowanym przez rosyjską propagandę i „historyków państwowych”, w którym Ukraina nie jest postrzegana jako „inna”. Zgodnie z tą logiką Ukraińcy są pozbawieni prawa do istnienia jako odrębny naród. Zamiast tego, przywołując tezy M. Hruszewskiego i L. Kuczmy, dla Ukrainy Rosja jest inna.

Rosyjskiej propagandzie poświęcono raport końcowy z wydarzenia przygotowany przez ekspertkę ds. mediów i dyrektorkę organizacji pozarządowej „Media Detector” Galiny Petrenko. Powiedziała, że podczas inwazji na Ukrainę na pełną skalę w 2022 r. wydatki Rosji na machinę dezinformacji potroiły się, podczas gdy wydatki wojskowe wzrosły tylko o 11%. Przeanalizowała wpływ rosyjskich mediów i nakreśliła paralelę z Radiem Tysiąca Wzgórz w Rwandzie, które odegrało kluczową rolę w przygotowaniach do ludobójstwa w Rwandzie.

W drugim i trzecim dniu konferencji uczestnicy będą dyskutować o interakcji społeczeństwa obywatelskiego z darczyńcami oraz współpracy międzysektorowej. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: https://war-aftermath.ednannia.ua/for-media.html.

Dla mediów:

Aby uzyskać komentarz lub umówić się na wywiad z prelegentem, skontaktuj się z PR managerem Ivettą Delikatną, yvettadeli@gmail.com.

Miejsce wydarzenia. Wydarzenie na portalach społecznościowych: Facebook, Twitter.

Źródło informacji: NGO „Effective Communications”

 


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM