Biznes i finanse

PAMAPOL SA (1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.

Działając na podstawie § 80 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Rozporządzenie), Zarząd Pamapol S.A. (Emitent) przedstawia terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku 2022.

I. Raporty kwartalne:

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2022 r.:

– 25 maja 2022 r.

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2022 r.:

– 22 listopada 2022 r.

II. Raport półroczny:

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2022 r.:

– 8 września 2022 r.

III. Raporty roczne:

Jednostkowy raport roczny Pamapol S.A. za 2021 r.:

– 26 kwietnia 2022 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Pamapol za 2021 r.:

– 26 kwietnia 2022 r.

Jednocześnie Emitent oświadcza, iż działając na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2021 r. oraz za II kwartał 2022 r.

Ponadto Emitent informuje, iż w 2022 r. będzie kontynuował przekazywanie do publicznej wiadomości rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o których mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe o którym mowa

w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM