Biznes i finanse

AGORA SA (2/2022) Podpisanie aneksu nr 1 do umowy wspólników spółki Eurozet

Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Agora”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r., raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. oraz w nawiązaniu do raportów bieżących nr 26/2019 z dnia 17 września 2019 r., nr 27/2019 z dnia 18 września 2019 r. oraz 1/2022 z dnia 1 lutego 2022 r., niniejszym informuje, że w dniu 16 lutego 2022 r. Spółka podpisała z większościowym wspólnikiem spółki Eurozet sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie („Eurozet”), tj. z SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska) („SFS Ventures”) aneks do umowy wspólników zawartej w dniu 20 lutego 2019 r. w zakresie przedłużenia o 3 miesiące terminu realizacji przez Agorę Opcji Call, który tym samym skończy się z upływem 39 miesięcy od dnia zawarcia umowy wspólników.

W tym czasie wspólnicy będą kontynuować negocjacje w sprawie zmiany umowy wspólników, w szczególności w zakresie warunków wykonania uprawnienia Agory do nabycia wszystkich pozostałych udziałów Eurozet należących do SFS Ventures („Opcja Call”), o czym spółka informowała raportem bieżącym 1/2022 r. z dnia 1 lutego 2022 r.

Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacja poufna.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM