Biznes i finanse

MOSTOSTAL WARSZAWA SA (3/2022) Szacunkowe wyniki za 2021 rok

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. („Spółka”) przekazuje szacunkowe wyniki za 2021 rok:

Skonsolidowane dane finansowe (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.):

przychody ze sprzedaży: 1.305 mln PLN,

– zysk brutto ze sprzedaży: 118 mln PLN,

– zysk brutto: 36 mln PLN,

zysk netto: 25 mln PLN (w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej: 15,3 mln PLN oraz zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym: 9,7 mln PLN).

Jednostkowe dane finansowe (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.):

– przychody ze sprzedaży: 964 mln PLN,

– zysk brutto ze sprzedaży: 69 mln PLN,

– zysk brutto: 17 mln PLN,

– zysk netto: 8,6 mln PLN.

Jednocześnie Spółka informuje, że prezentowane dane finansowe mogą się różnić od danych, które będą zaprezentowane przez Spółkę w skonsolidowanym oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2021 rok po badaniu przez biegłego rewidenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM