Biznes i finanse

BANK HANDLOWY SA (8/2022) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2021 rok

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenia MAR).

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr. 7/2022 z dnia 15 marca 2022 roku, Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 24 marca 2022 roku Rada Nadzorcza Banku Handlowego w Warszawie S.A. podjęła uchwałę i pozytywnie zaopiniowała przedłożenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku wniosku Zarządu w sprawie proponowanego podziału zysku netto za 2021 rok w kwocie 715 972 070,88 zł w następujący sposób:

1) dywidenda: 714 708 012,00 zł, tj. 5,47 zł/akcja

2) kapitał rezerwowy: 1 264 058,88 zł.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM