Biznes i finanse

RAINBOW TOURS SA (9/2022) Informacja o wielkości przedsprzedaży imprez turystycznych objętych ofertą sezonu „Zima 2022/2023”, za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Nr 1/2022 z dnia 11.01.2022 r. „Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku. Oświadczenie o przekazywaniu skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Spółki”, niniejszym informuje, że wielkość zrealizowanej przez Spółkę przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty sezonu „Zima 2022/2023” (wycieczki realizowane w miesiącach: listopad 2022 r. – marzec 2023 r.) od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 30 kwietnia 2022 r. (według stanu rezerwacji na dzień 30.04.2022 r.) wyniosła 10.907 osób, co oznacza:

wzrost poziomu przedsprzedaży oferty sezonu „Zima 2022/2023” (zrealizowanej do dnia 30.04.2022 r.) o około 189,3% w porównaniu do poziomu przedsprzedaży oferty sezonu „Zima 2021/2022”, według stanu rezerwacji na dzień 30.04.2021 r. (tu: funkcjonowanie Spółki w okresie rozpoczęcia procesu stopniowego „odbudowywania” poziomów rezerwacji po okresie ścisłych obostrzeń spowodowanych pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, mających wpływ na działalność prowadzoną przez Spółkę), kiedy dla okresu sezonu „Zima 2021/2022” na dzień 30.04.2021 r. zanotowano 3.770 osób,

– wzrost poziomu przedsprzedaży oferty sezonu „Zima 2022/2023” (zrealizowanej do dnia 30.04.2022 r.) o około 8,8% w porównaniu do poziomu przedsprzedaży oferty sezonu „Zima 2019/2020”, według stanu rezerwacji na dzień 30.04.2019 r. (tu: rok 2019 był okresem rekordowych z punktu widzenia Spółki wyników finansowych m.in. w zakresie poziomu przychodów ze sprzedaży i zysku netto, jak również rekordowy z punktu widzenia rozwoju i sytuacji ekonomicznej szeroko rozumianej branży touroperatorskiej), kiedy dla okresu sezonu „Zima 2019/2020” (na dzień 30.04.2019 r.) zanotowano 10.025 osób.

Zarząd Spółki nadmienia, że wartość sprzedanej oferty ujmowana jest w przychodach ze sprzedaży Spółki zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli w okresie od listopada 2022 r. do marca 2023 r.

Rolą informowania o przedsprzedaży oferty Spółki jest wypełnienie wielomiesięcznej luki informacyjnej pomiędzy momentem zawarcia transakcji sprzedaży, a faktycznym momentem wykazania przychodów ze sprzedaży i zwiększenie częstotliwości publikowanych informacji sprzedażowych pomiędzy terminami publikacji raportów okresowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM