Biznes i finanse

LSI SOFTWARE SA (6/2022) Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 25 maja 2022 roku, działając w trybie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, złożył wniosek Radzie Nadzorczej Spółki w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021. W przedmiotowym wniosku Zarząd LSI Software S.A., mając na uwadze obecne potrzeby kapitałowe oraz realizowane projekty inwestycyjne, a także niepewność gospodarczą wywołaną konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz oczekiwanie na decyzję PFR S.A. dotyczącą umorzenia subwencji pozyskanej przez Spółkę w ramach Tarczy Finansowej 2.0, rekomenduje, aby zysk netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 4.437.281,56 PLN przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM