Biznes i finanse

BEST SA (28/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Emitent”) informuje, iż działając na podstawie art. 395, art. 399 §1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Emitenta zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. na dzień 29 czerwca 2022 r., godz. 10:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Emitenta w Gdyni przy ul. Łużyckiej 8A.

Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem ich podjęcia, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu.

Pozostałe załączniki do niniejszego raportu bieżącego obejmują dokumentację będącą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z kompletną dokumentacją, która ma zostać przedstawiona podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej BEST www.best.com.pl.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM