Biznes i finanse

PEPEES SA (21/2022) Nabycie akcji własnych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego Pepees S.A. („Spółka”) informuje, że otrzymał dziś od Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie informację o dokonanych w okresie od 18 lipca do 22 lipca 2022 r. transakcjach nabycia akcji własnych w ramach programu odkupu akcji własnych prowadzonego na podstawie uchwały Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 kwietnia 2022 r. (por. raport nr 15/2022). Łącznie na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w w/w okresie nabyto 493 akcje. Średnia cena wyniosła 1,55 złotych, a łączna wartość transakcji wyniosła 764,15 zł.

Szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych we wskazanym wyżej okresie Spółka przekazuje w załączeniu.

Szczegółowa podstawa prawna

art. 5 ust. 3 Rozporządzenia nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego nr 2016/1052 z dnia 8 marca 2016r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM