Biznes i finanse

MF: Trzecia rata z puli 13, 7 mld zł dodatkowych środków wcześniej na kontach JST (komunikat)

Ministerstwo Finansów informuje:

• 9 grudnia br. na rachunki bankowe JST Ministerstwo Finansów przekazało trzecią ratę dodatkowych dochodów JST w wysokości blisko 4.557,7 mln zł.

• To o 3 tygodnie wcześniej niż pierwotnie planował resort.

• Łącznie JST otrzymały prawie 13,7 mld zł.

9 grudnia br. przekazano do JST ostatnią ratę dodatkowych dochodów w wysokości blisko 4.557,7 mln zł z tytułu z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT.

Środki w kwocie prawie 13,7 mld zł samorządy otrzymały na mocy nowelizacji ustawy o dochodach JST.

Środki te są znaczącym wsparciem JST w realizacji ich zadań. Samorządy mogą wydatkować otrzymane środki w sposób elastyczny, przeznaczając je zarówno na wydatki bieżące, jak i na inwestycje. Mogą także i powinny przeznaczyć je na szczególnie istotne obecnie zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła i energii ponoszonych przez odbiorców.

Pierwsza rata dodatkowych dochodów została przekazana do samorządów 7 października br., zaś drugą ratę przekazano 10 listopada.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

ms/


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM