Polityka i społeczeństwo

Kolejny nabór na projekty w Programie Interreg Polska-Saksonia 2021-2027

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów regularnych, w tym o znaczeniu strategicznym (poza małymi projektami). Nabór jest otwarty w:

  • I osi priorytetowej „Pogranicze przyjazne środowisku – przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu”, w celu szczegółowym 1.1 Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego,
  • w III osi priorytetowej „Pogranicze otwarte na dialog mieszkańców i instytucji”, w celu szczegółowym 3.1 Inne działania wspierające lepsze zarządzanie współpracą.

Alokacja na projekty w priorytecie I (cel 1.1) wynosi 6 mln euro dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 4 mln euro z EFRR dla priorytetu III (cel 3.1). Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi 80%.

Wzory dokumentów oraz szczegółowe zasady składania ich są określone w dokumentach naboru, na stronie programu.

Nabór potrwa od 13 lutego do 12 maja 2023 r.

Obszar programowy obejmuje w Polsce:

  • powiaty województwa dolnośląskiego –  bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, miasto Jelenia Góra, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski,
  • powiat żarski z województwa lubuskiego.

Jednak jako partnerzy w projektach mogą uczestniczyć również podmioty spoza obszaru programowego, pod warunkiem, że ich udział w projekcie przyniesie korzyść dla tego obszaru.

Wnioski o dofinansowanie można złożyć wyłącznie za pomocą narzędzia informatycznego systemu WOD2021. 

Zachęcamy, aby wcześniej zarejestrować się w systemie WOD2021 i zapoznać się z jego funkcjonalnościami. Wśród dokumentów naboru znajdą Państwo również szczegółową instrukcję, jak zarejestrować konto oraz wypełnić wniosek o dofinansowanie w systemie WOD2021.

Potencjalni wnioskodawcy mogą skonsultować swój pomysł na projekt, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, z pracownikami Wspólnego Sekretariatu (WS) programu. Rekomendujemy przesłanie do WS formularza koncepcji projektu w formie elektronicznej (wzór dostępny na stronie programu). WS skontaktuje się z potencjalnymi wnioskodawcami po jego otrzymaniu. Można skonsultować się w formie elektronicznej wysyłając mejla lub korzystając z wideokonferencji, drogą telefoniczną lub osobiście w siedzibie WS. Opiniowanie pomysłu na projekt jest niewiążące dla potencjalnych wnioskodawców.

WS będzie także prowadzić szkolenia i spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców. Zapraszamy do śledzenia informacji na stronie programu. 

Zasady programowe, w tym dotyczące naborów, składania wniosków i oceny projektów, przyznawania dofinansowania, realizacji i rozliczania projektów itp. znajdują się w Podręczniku programu oraz w „Metodyce oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naborów w Programie współpracy Interreg Polska – Saksonia 2021-2027” na stronie programu.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM