Biznes i finanse

MEGARON SA (16/2022) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.

Zarząd Megaron S.A. informuje, że zgodnie uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A nr 18/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję Pana Adama Krawca jako Członka Rady Nadzorczej.

Pan Adam Krawiec posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. W 2012 roku ukończył studia wyższe na wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ze specjalizacją finanse i rachunkowość. W 2016 roku ukończył studia podyplomowe w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. W 2019 roku uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta (nr 13622). Swoją całą karierę zawodową zdobywał w działach księgowych audytu oraz finansów (na różnych stanowiskach od Specjalisty do Prezesa Zarządu). Pierwszą pracę rozpoczął na drugim roku studiów dziennych w dziale księgowości Agencji Detektywistycznej Renoma Sp. z o.o. (10.2008-09.2012). Na ostatnim roku studiów rozpoczął praktykę w dziale audytu w międzynarodowej firmie doradczej KPMG którą po studiach kontynuował jako Asystent w dziale audytu (10.2011-05.2013). W okresie od sierpnia 2013 do maja 2016 pracował jako Z-ca Głównego Księgowego a następnie na stanowisku Dyrektora Ekonomicznego w firmie MOJ S.A. notowanej na GPW. Następnie w czerwcu 2016 roku przeszedł do Spółki matki na stanowisko Z-cy Dyrektora Finansowego w Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. również notowanej na GPW. Dodatkowo we wrześniu 2014 roku rozpoczął aplikację na Biegłego Rewidenta w firmie audytorskiej MW Rafin Sp. z o.o. Sp. k. którą zakończył w lutym 2017 roku. Od czerwca 2017 do dnia obecnego, łącząc pasję z pracą objął funkcję Kierownika Finansowego a następnie Dyrektora Finansowego w klubie sportowym Ruch Chorzów S.A. notowanym na rynku NewConnect. Od stycznia 2018 roku do marca 2021 roku pełnił funkcję Wiceprezesa oraz Prezesa Zarządu Spółki świadczącej usługi księgowe dla Spółek z Grupy Kapitałowej Fasing oraz firm zewnętrznych z poza Grupy. W okresie października 2020 r. do czerwca 2021 r. obejmował funkcję Wiceprezesa Spółki Idea98 Sp. z o.o. (dwa zakłady ciepłownicze). Jednocześnie od października 2020 roku do dnia dzisiejszego pełni funkcję Wiceprezesa Spółki Ciepłownia Siemianowice Sp. z o.o. (jeden zakład ciepłowniczy). W 2020 roku został powołany do Rady Nadzorczej Parku Śląskiego S.A. w którym aktualnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego. W okresie od czerwca 2021 r. do czerwca 2022 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Komitetu Audytu w Grupie Kapitałowej FASING S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Adam Krawiec nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Adam Krawiec spełnia wymogi dla członków komitetu audytu określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym oraz oświadczył, że nie istnieją rzeczywiste i istotne powiązania jego osoby z akcjonariuszem Spółki Megaron S.A. posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, zgodnie z pkt. 4.9.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM