Polityka i społeczeństwo

MRiT: Spotkanie ministra Budy z ministrem Finlandii – uniezależnienie się od rosyjskich surowców to konieczność (komunikat)

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje:

Inwestycje w nowe technologie, współpraca w zielonej i cyfrowej transformacji, uniezależnienie się Europy od rosyjskich paliw kopalnych – to tematy, które zdominowały dzisiejsze spotkanie ministra Waldemara Budy z ministrem współpracy rozwojowej i handlu Finladii Ville Skinnari.

Ministrowie poruszyli także kwestie wdrażania KPO w Polsce i Finlandii oraz utrzymania konkurencyjności europejskiej gospodarki na globalnym rynku.

Doceniamy wkład inwestorów fińskich w polską gospodarkę. Nasz kraj oferuje korzystne warunki inwestowania i instrumenty wsparcia w szczególności dla inwestycji w nowoczesne technologie i tworzących nowe wartościowe miejsca pracy

– mówił podczas spotkania minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Minister Buda poinformował, że w związku z wojną w Ukrainie i koniecznością jak najszybszego uniezależnienia się od rosyjskich surowców energetycznych, Polska kładzie duży nacisk na rozwój OZE i energetyki jądrowej.

Tak, jak w przypadku wdrażania zielonej transformacji, tempo zmian miksów energetycznych powinno być dostosowane do możliwości poszczególnych państw członkowskich

– zaznaczył minister Buda, odnosząc się do planu REPowerEU.Polsko-fińskie relacje handlowe i inwestycyjne

Finlandia to ważny partner regionalny dla Polski. Ostatnie lata przyniosły dynamiczny wzrost obrotów między naszymi krajami, z wyjątkiem spadku w 2020 r. spowodowanym skutkami pandemii. W ubiegłym roku odrobiliśmy jednak straty, a obroty osiągnęły rekordową wartość 4,36 mld euro. Po czterech miesiącach 2022 r. notujemy wzrost obrotów o 26 proc.

Wartość fińskich inwestycji w Polsce wyniosła 1,6 mld euro i przyniosła ponad 25 tys. miejsc pracy.Wzmacnianie polsko-fińskiej współpracy w zielonej i cyfrowej transformacji

Finlandia jest w gronie państw przodujących w innowacyjnych przemianach gospodarczych. Minister Buda zaznaczył, że Polska ma osiągnięcia np. we wdrażaniu cyfrowych usług publicznych, a polskie start-upy wykazują się wieloma inicjatywami. Zaawansowane jest także wdrożenie technologii cyfrowych w dziedzinie usług finansowych i bankowości elektronicznej.Programu REPowerEU – uniezależnienie się od rosyjskich surowców energetycznych

Ministrowie Polski i Finlandii odnieśli się podczas spotkania do ogłoszonego w marcu przez Komisję Europejską programu KE REPowerEU, który w obliczu rosyjskiego ataku zbrojnego na Ukrainę ma przyspieszyć proces przejścia na czystą energię i zwiększyć niezależność energetyczną Europy.

Plan REPowerEU powinien odpowiadać na problem wysokich cen energii oraz potrzeby sektora transportu i ciepłownictwa

– stwierdził szef MRiT. Minister Buda podkreślił, że plan powinien także uwzględniać energetykę jądrową, która jest stabilnym i niskoemisyjnym źródłem energii.

Dodał, że Polska dostrzega konieczność wzmocnienia współpracy z partnerami europejskimi w celu sprostania tym wyzwaniom, w szczególności we wdrażaniu Gospodarki Obiegu Zamkniętego, jak i postępu cyfryzacji gospodarki i usług publicznych. Gaz ziemny i energia jądrowa w europejskiej taksonomii

Polska i Finlandia znajdują się w gronie państw, które popierają jak najszybsze przyjęcie uzupełniającego aktu delegowanego do taksonomii dla sektora energetycznego (gaz ziemny jako paliwo przejściowe, energia jądrowa).

Polska stoi na stanowisku, że brak uwzględnienia tych dwóch nośników energetycznych sektorów gospodarczych w taksonomii UE znacząco utrudniłby transformację energetyczno-klimatyczną UE

– mówił minister Buda.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe. (PAP)

kom/ neh/


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM